Smart Duck computeren en andere dingetjes ...

Lighttpd user dir

Om lokaal binnen je eigen user account te kunnen werken, zodat je niet elke keer als root moet inloggen om je nieuwe bestanden op de webserver te verplaatsen, kun je een user dir maken.

In je eigen home directory maak een directory public_html

$ mkdir public_html

Vervolgens log in als root en voer de volgende regels uit:

# lighty-enable-mod userdir

# service lighttpd force-reload

# exit

$ cd public_html

$ nano index.html

<htm>
<head>
<title>Hello world!</title>
</head>
<body>
<h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>

CTRL+O en CTRL+X

Start je browser en ga naar http://localhost/~<jouw gebruikersnaam>/

Denk aan de ~ voor je naam.

Als het goed is gegaan zie je nu de webpagina Hello world! .

 

Webserver op Devuan (LLMP)

In vogelvlucht een webserver opzetten op Devuan Linux. Op een terminal en...

Inloggen als root

$ su

Wachtwoord intypen.. en de volgende commando's uitvoeren:

Lighttpd installeren

# apt-get install lighttpd

Start Firefox (of een andere browser) en type in de adresbalk http://localhost

Nu zul je een startpagina van Lighttd moeten zien.

 

PHP installeren

# apt-get install php php-gd php-mysql php-fpm
# nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

De regel ;cgi.fix_pathinfo=1 opzoeken en ; weghalen

CTRL+O om de wijziging op te slaan, en CTRL+X om af te sluiten.

De juiste gebruiker op je webserver directories zetten:

# cd /var/www
# chown www-data:www-data html

Testscriptje om PHP te testen aanmaken:


# cd html
# nano info.php

Type:
<?php
echo phpinfo();
?>

CTRL+O CTRL+X

# lighty-enable-mod fastcgi
# lighty-enable-mod fastcgi-php
# service lighttpd force-reload

Start Firefox (of een andere  browser) en type in de adresbalk http://localhost/info.php

Nu zul je een overzichtspagina van de PHP configuratie moeten zien.

MySQL database installeren

# apt-get install mysql-client mysql-server

# mysqladmin -u root password <gewenste wachtwoord>

Het gewenste wachtwoord heb je nodig om via PHP een databaseconnectie te kunnen opzetten.

Download PhpMyAdmin van https://www.phpmyadmin.net/

PhpMyAdmin maakt het beheren van je database wat gemakkelijker.
Pak het bestand uit in je Download directory.

Maak een directory aan in /var/www/html:

# mkdir phpmyadmin

Kopieer de bestanden:

# cp -R /home/<gebruikersnaam>/Download/<phpmyadmin directory>/* /var/www/html/.

Vervang gebruikersnaam en phpmyadmin directory door de namen die het op jouw systeem heeft.

# chown -R www-data:www-data phpmyadmin

# chmod -R 0755 phpmyadmin

Start Firefox (of een andere browser) en type in de adresbalk http://localhost/phpmyadmin/

Nu zul je de login pagina van PhpMyAdmin moeten zien.

Je kunt hier inloggen met root en het wachtwoord wat je hebt gekozen met mysqladmin.

Standaard heb je geen root rechten op PhpMyAdmin en krijg je de foutmelding #1698 - Access denied for user 'root'@'localhost'.
Dit is te omzeilen door root anders te laten authenticeren:

Open een terminal en type:

# mysql

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 47
Server version: 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.6

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host, plugin FROM mysql.user;
+------+-----------+-------------+
| User | Host | plugin |
+------+-----------+-------------+
| root | localhost | unix_socket |
+------+-----------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [mysql]> UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [mysql]> exit

Hierna moet je kunnen inloggen in PhpMyAdmin.

 

 

Overstap naar Devuan Linux

Deze week ben ik overgestapt van Ubuntu Studio naar Devuan als OS. Ubuntu Studio is op mijn oude ThinkPad toch wel wat traag. Kwa installatie is Devuan wat meer werk. Zeker voor een beginner met Linux wat moeilijker dan Ubuntu. Je moet dan wel het een en ander weten over partities aanmaken op een harde schijf, begrippen zoals bootloader, grub, wat een root account is.

Een stukje achtergrond van Devuan. Devuan is een afsplitsing van Debian Linux. Debian stapte over op een ander initsysteem. Simpel gezegd is een init een dienst (service) die er voor zorgt dat andere services opstarten zodat je je hardeschijven, toetsenbord, muis, tekentablet, geluid etc. kunt benaderen en gebruiken. Een aantal ontwikkelaars waren het er niet mee eens dat Debian overstapte op systemd en zo is Devuan ontstaan.

Ik heb ook nog een poging met Slackware en Vector Linux gedaan. Vector Linux gebruik ik nog wel op mijn back-up/pruts laptop. Bij deze twee moet je best veel uitzoeken om bepaalde programma's geinstalleerd te krijgen. Voor mij moet mijn laptop voor allerdaagse dingen te doen toch wel wat gemak bieden. Slackware is mij te veel werk om iets werkends te krijgen en vandaar Devuan. Een mooie middenweg.

Devuan is te downloaden van: https://devuan.org/

Ik heb de desktop-live iso gebruikt en die op een USB stick gezet. Na herstarten van de laptop met de stick er in kom je in een live omgeving waarin je Devuan kunt proberen. Op het bureaublad is er een icon die je kunt aanklikken om een installatie op je harde schijf uit te voeren.

Devuan na opstarten van de desktop-live: (na installatie heb je exact dezelfde situatie)

undefined

Devuan gebruik Xfce als desktop omgeving. Alles zit er bij om je computer te beheren; Thunar (je verkenner), menu met al je geinstalleerde programma's, tools om je beeldscherm(en) in te stellen etc. Synaptic gebruik je om nieuwe programma's te installeren of te verwijderen. Kwa extra programma's zijn o.a. meegeleverd: Firefox browser, LibreOffice office pakket met o.a. Writer voor document, Calc voor je berekeningen, Draw om te tekenen en Impress om presentaties te maken. Gimp zit er bij om complexe tekeningen te maken. Twee programma's om muziek en films af te spelen. Alleen het e-mail programma Mutt is een slechte keuze om standaard mee te leveren. Ik heb hiervoor Sylpheed geinstalleerd. Er zit nog meer bij aan programma's, bovenstaande is om een idee te geven.

Mijn bevindingen tot nu toe. Prima vlotte Linux distributie om elke dag mee te werken. Programma's starten snel, alles reageert lekker vlot. Gimp start op mijn oude laptop sneller dan onder Windows 10 op mijn nieuwe laptop van mijn werk. De Xfce omgeving laat je het bureaublad en looks gemakkelijk wijzien naar je eigen smaak (kleuren, lettertypes en stijl van de vensters).

Ubuntu 18.04 menu herstellen

Sommige menu programma's zoals MenuLibre werken niet altijd optimaal en maken uw menustructuur stuk waardoor programma's niet meer in het menu staan.
Dit is eenvoudig op te lossen door de menus map in de map .config te verwijderen. Het default menu wordt dan weer herstelt. Het kan zijn dat zelf toegevoegde menu items zijn verdwenen. Die zult u achteraf dan weer moeten toevoegen.

Op xterm of een andere terminal:

$ cd ~/.config

$ mv menus menus_backup            <-- voor het geval dat het menu om een of andere reden niet terug komt

$ rm -rf menus

Open het menu en controleer of de ontbrekende programma's weer terug zijn.

Ubuntu 18.04 Lighttpd FAMNoExists

Lighttpd is een lichte webserver en voor het ontwikkelen van websites prima. Minder log dan Apache vandaar mijn voorkeur voor Lighttpd. In Ubuntu zit een vervelend dingetje, wanneer u PHP installeerd komt Apache2 automatisch mee. Die kan dan weer worden verwijderd, alleen geeft dat soms wat kleine probleempjes zoals deze.

Wanneer Lighttpd webserver niet wil starten nadat u eerst Apache2 hebt verwijderd. Kijk dan met het volgende commando in de log:

$ sudo systemctl status lighttpd.service

Ziet u in de log het volgende:

lighttpd[28720]: /usr/sbin/lighttpd: symbol lookup error: /usr/sbin/lighttpd: undefined symbol: FAMNoExists

Dan kunt u dit oplossen door gamin te installeren

$ sudo apt-get install gamin

Hierna lukt het wel om Lighttpd te starten:

$ sudo /etc/init.d/lighttpd start

Meer info hoe Lighttpd met PHP te laten werken zie:

https://wiki.ubuntu.com/Lighttpd+PHP

 

Corsair K63 toetsenbord met Linux (Ubuntu)

Dit toetsenbord heb ik al een tijdje. Het is een mechanisch "game" toetsenbord met zogenaamde red-switches en rode led verlichting. Deze verlichting is aan te sturen via een driver. Voor op een windows systeem was dit geen probleem dat gaat prima met de bestaande software van Corsair zelf. Met Linux was dit altijd gedoe. Echter zijn er wat mensen met een prima driver voor Linux bezig. Deze is voor verschillende Linux smaken (distributies) beschikbaar.

In Ubuntu Studio die ik momenteel gebruik is de driver en tool te installeren met de volgende instructies in de XFCE4 Terminal:

$ sudo apt-get install build-essential cmake libudev-dev qt5-default zlib1g-dev libappindicator-dev libpulse-dev libquazip5-dev

wachtwoord intypen

Hierna:

$ git clone https://github.com/ckb-next/ckb-next.git
$ cd ckb-next

En start het installatie programma:

./quickinstall

In het menu bij Settings vindt u dan ckb-next. Hiermee kunt u de intensiteit en animatie van de led verlichting instellen en leuke effecten toepassen op uw toetsenbord.

Voor informatie over ckb-next: https://github.com/ckb-next/ckb-next

 

Home